Boek

Proefschrift Succesvol interim-management

Proefschrift Succesvol interim-management


Succesvol interim-management betreft mijn proefschrift en is een studie naar de succesfactoren van interim-management. In de literatuur worden verschillende factoren genoemd en ook de betrokkenen zelf hebben er ideeën over, maar welk gedrag en welke randvoorwaarden doen er nu werkelijk toe? Dit boek beantwoordt deze vraag. Het steunt op drie pijlers:

  • Een literatuurstudie brengt alle mogelijke succesfactoren in kaart. 
  • Deze literatuurstudie vormt de basis van een verklaringsmodel voor de tevredenheid van de opdrachtgever. 
  • Dit verklaringsmodel wordt getoetst op basis van 141 interim-managementopdrachten, waarover zowel de interim-manager, de opdrachtgever als medewerkers vragen hebben beantwoord. In totaal waren bij het onderzoek 211 interim-managers, 159 opdrachtgevers, 307 medewerkers en 50 interim-managementbureaus betrokken.
Succesvol interim-management levert opvallende nieuwe inzichten op over dynamieken die een rol spelen in de vertijdelijking van organisaties. Daarmee helpt dit boek om beslissingen over de inzet van interim-managers beter te nemen, en om interim-managers en andere betrokkenen beter te laten handelen, waardoor de ‘kwaliteit van leven’ in organisaties verhoogd kan worden. "As far as we know, this is the most extensive and current research of its type." (Nick Diprose, executive director BIE Interim Executive Ltd. (London) "Een goed en waardevol onderzoek met herkenbare en nieuwe items, interessant voor opdrachtgevers". (Dr. Piet Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis Eindhoven)