Boek

Tijdelijk Leiderschap, Stand van Zaken van interim-management

Wat bepaalt het succes van een interim-manager? Moet een interim-manager over andere competenties beschikken dan een ‘normale’ manager? En hoe kijken opdrachtgevers naar interim-managers? U vindt in dit boek naast interviews met inleiders van de jaarlijkse dag van Tijdelijk Leiderschap in 2007 de resultaten van het onderzoek dat Jaap Schaveling van Nyenrode Business Universiteit voor Eiffel deed naar tijdelijk leiderschap in 2007.

Het betrof een exploratief survey onderzoek met als hoofdonderzoeksvraag: in welke mate komen volgens interim-managers en opdrachtgevers de volgens ervaring en de literatuur voor succes van interim-managementopdrachten relevant gebleken factoren in de praktijk voor? Het onderzoeksverslag is gepubliceerd in het boek ‘Grip op Tijdelijk Leiderschap’ dat 9 april 2008 is uitgebracht door 
Eiffel. Dit boek is mede de weerslag van een aantal door Eiffel uitgevoerde interviews over Tijdelijk Leiderschap met Karel Noordzij, André Wierdsma, Frank Kwakman, Paul van Os, Jaap van Muijen, Jacques Reijniers en Robert Jan Blomme.