Boeken

Systeemdenken

Systeemdenken


'Systeemdenken' geeft nieuw inzicht in complexe situaties. Elke organisatie is een systeem dat uit onderdelen bestaat. 'Systeemdenken' leert u te zien hoe die onderdelen elkaar beïnvloeden. Zo ontdekt u de vaste patronen in uw organisatie, kunt u die waar nodig doorbreken en ze vóór u laten werken in plaats van tegen u. Stop de symptoombestrijding en pak de oorzaak aan. Kijk verder dan het topje van de ijsberg!  In 2006 verscheen Systeemdenken – ontdekken van onze organisatiepatronen (Academic Service, ISBN 90 5261 552 7). Ik schreef dit boek met adviseur Bill Bryan en met Michael Goodman, een naaste collega van Peter Senge, die grondlegger is van het begrip lerende organisatie. Meerdere boeken en artikelen volgden daarna:
  • Systeemdenken, Ontdekken van onze organisatiepatronen (2006)
  • Systeemdenken, Van goed bedoeld naar goed gedaan (2012): betreft een degelijke pragmatische inleiding met vele praktijkvoorbeelden over het hoe en wat van Systeemdenken, een bestseller in Nederland.
  • Systeemdenken, Wijs omgaan met onze organisaties (2015): deze is meer voor managers die snel op de hoogte willen zijn van de essentie.
  • System Thinking, Making Better Decisions using Systems Thinking, How to stop firefighting, deal with root causes and deliver permanent solutions (2018). De Engelse versie waarin de essentie is verwoord.