2011

JOURNAL ARTICLES
Muijen, J.J. en Schaveling, J. (2011). Leiderschap: een theoretisch overzicht. (pp. 6-26). In: M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, juli/aug, nr. 4, 2011.

BOOKSCHAPTER IN BOOK
Van Muijen, J.J. & Schaveling, J. Leiderschap: een theoretisch overzicht. (pp. 13-37). In: Boonstra, J., Van Muijen, J.J. en Tours, H. Leiderschap in organisaties; Crisis in leiderschap - op zoek naar nieuwe wegen. Kluwer, 2011.
Schaveling, J. Persoonlijk Leiderschap en Wijsheid. In: Karssing, E., Bossert, H. en Meuleman, L. (red.). Management in Beweging; de belangrijkste inzichten en ontwikkelingen in de publieke sector. (pp. 323-336). Assen: Van Gorcum, 2011.
Schaveling, J & Veldsink, J. (2011). Systemisch organisaties coachen. In: Boomen, F. van den e.a. Organisatiecoaching in de praktijk. Kloosterhof, Neer.
Schaveling, J. Systemisch organisaties coachen. (pp. 174-177). In: Van Ass, S. Het Coachingsmethodenboek. Boom/Nelissen, 2011.ARTICLES IN CONFERENCE PROCEEDINGS

WHITE PAPERS

INTERVIEWS

2010

JOURNAL ARTICLES
Schaveling, J., Van Muijen, J. en Van Montfort, K. (2010). Aanbevelingen voor succesvol interim-management; Welk handelen van de interim-manager leidt tot tevredenheid van zijn opdrachtgever? M&O Tijdschrift voor Management & Organisatie, oktober, nr. 5, p. 5-25.

BOOKS
Schaveling, J. (2010). Scoren met interim-management; de weg naar tevreden opdrachtgevers. Mediawerf, Amsterdam.

Schaveling, J. (2010). Succesvol interim-management; meesterschap in een tijdeljke context. Proefschrift, Mediawerf, Amsterdam.
Zie over mijn proefschrift: Interview, Persberichten: Nyenrode, ANP, medicalfacts, Spits, managersonline, FD. Plaats op longlist van Managementboek van het Jaar 2010!


CHAPTER IN BOOKS
Van Muijen, J. & Schaveling, J. (2010). Hoofdstuk 7 Leiderschap en Cultuur. In: Van Otterlo, R. (red.). Organisatie van professional services; handboek zakelijke dienstverlening in het juridisch domein. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag.


ARTICLES IN CONFERENCE PROCEEDINGS

WHITE PAPERS

INTERVIEWS
Vertijdelijking is een cruciaal thema voor organisaties. M&L, 2010.

Interim Management: Eight Factors for Success, Nyenrode Business Topics, 2010

Interim-managers zijn niet de leiders van de toekomst. M&L (2010).


2009

ARTICLES IN CONFERENCE PROCEEDINGS
Schaveling, J. (22 april 2009). Temporality and successful interim-management Based on results of research in the Netherlands. International conference for research into interim-management CCTV, West Smithfield, City of London.

2008

JOURNAL ARTICLES
Schaveling, J.
Van interim-management naar tijdelijk leiderschap. Finance & Control juni 2008: 47-51.

Schaveling, J.
Wat kunnen we leren van Ken Wilber: bewust integraal leiderschap. Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode 2 (2008): 14-19.

BOOKS
Schaveling, J. e.a.
Grip op tijdelijk leiderschap. Arnhem: Eiffel, 2008. (zie voor pdf onder recente boeken)

Schaveling, J.
Tijdelijk leiderschap: dienstbaarheid aan mens en organisatie. Den Haag: Academic Service, 2008. ISBN 9789052616551.

ARTICLES IN CONFERENCE PROCEEDINGS
Schaveling, J. How successful do interim-managers perform in the Netherlands? International conference for research into interim-management. 2008. Cass Business School, London April, 17 2008

Schaveling, J. Interim Management onderzocht: klopt het beeld van de eigenwijze, eenzame cowboy? Eiffelcongres Tijdelijk leiderschap, 28 november. 2008.

INTERVIEWS
We leven niet alleen voor ons salaris, M&L, 2008

Temporary Leadership: putting people first. Nyenrode Business Topics, 2008.

Nederland vertijdelijkt. FEM 2008.

Ook de interimmanager moet aan het dienend leiderschap, M&L, 2008

Het contrast ligt op tafel. Management & Consulting, 2008.


2007

JOURNAL ARTICLES
Schaveling, J.
Integral spirituality: a summary and some critical comments. www.integralword.net July 4 2007.

Schaveling, J.
Integral spirituality en zijnsorientatie. Cirkel Magazine juni (2007).

Schaveling, J., J. Veldsink, and E. Voskuilen.
Systeemdenken: een noodzakelijke competentie. Meso Magazine juni (2007).

BOOKS
Schaveling, J. & Lingsma, M. (2007).
De organisatiecoach [cd]. Schiedam: MainPress. ISBN 9789077387726.

ARTICLES IN CONFERENCE PROCEEDINGS
Schaveling, J. Systeemdenken: ontdekken van organisatiepatronen. Een vijfde discipline conferentie. Stichting Duurzaam Leren, 2007.

INTERVIEWS
De jonge interim, Spits, 2007.

De gemeente moet weer een wijsheidsplek worden. Overheidsmanagement, 2007.


2006

JOURNAL ARTICLES
Schaveling, J.
Evolutionair leiderschap. Cirkel Magazine december 2006.

Schaveling, J., and B. Bryan.
Van kwaad tot erger of van goed naar beter?: de onbedoelde dynamiek van organisatiepatronen. Managementsite.nl 27 juni 2006.

Schaveling, J., and B. Bryan (2006).
Systeemdenken: het verhaal achter de feiten leren zien. Manager & Literatuur, December.

BOOKS
Bryan, B. Goodman, M. & Schaveling, J. (2006).
Systeemdenken: ontdekken van onze organisatiepatronen. Den Haag: Academic Service. ISBN 9052615527.

INTERVIEWS
De kick van fouten voorkomen onder tijdsdruk. Personeelsbeleid, 2006.


2004

WHITE PAPERS
Schaveling, J. (2004).
Change, learning and anxiety. Pro-dev.

2003

CHAPTER IN BOOKS
Schaveling, J.
Organizing resilient: sustainable organizations and the role of the interim manager. In: J.J.A.M. Reijniers (ed.) Interim management: a true profession. Assen: Van Gorcum, 2003. 146-158. ISBN 9023239334.

2002

CHAPTER IN BOOKS
Schaveling, J.
Organiseren van veerkrachtige organisaties en veerkrachtig organiseren. In: J. J.A.M. Reijniers. Interim management: het vak. Assen: Van Gorcum, 2002. 149. ISBN 902323538X.

2001

JOURNAL ARTICLES
Schaveling, J.
Leiderschap in de 21e eeuw. View 2001.

Schaveling, J.
De interim-manager als tijdelijk leider. View 2001.

1997

BOOKS
Schaveling, J.
Succesvol organisaties ontwikkelen: praktische instrumenten voor veranderaars. Assen: Van Gorcum, 1997. ISBN 9023232534. Samenvatting

1992

CHAPTER IN BOOKS
Roozenburg, R. en Schaveling, J.
Optimaal gebruik maken van gegevens. Handboek voor schoolorganisatie. 1992.

1991

CHAPTER IN BOOKS
Schaveling, J. Contractmanagement: beslissen over veranderingen. Handboek contractactiviteiten onderwijs. Tjeenk Willink, 1991. 1-21.

Schaveling, J. Contractmanagement: omgaan met veranderingen. Handboek contractactiviteiten onderwijs. Tjeenk Willink, 1991. 1-29.

Schaveling, J., and R. Roozenburg. Preventieve doorlichting van onderwijsorganisaties. Handboek voor schoolorganisatie. 1991. 1-21.

1990

CHAPTER IN BOOKS
Schaveling, J., and R. Roozenburg. Besluitvorming in onderwijsorganisaties. Handboek voor schoolorganisatie. 1990.

1989

JOURNAL ARTICLES
Schaveling, J. Effectiviteit: ook een trend in het onderwijs. Meso 9.44 (1989): 2-7.

CHAPTER IN BOOKS
Roozenburg, R. & Schaveling, J.
Teammanagement. Handboek voor schoolorganisatie. 1989.

Schaveling, J., and R. Roozenburg. De voorbereiding van een cursusbijeenkomst. Handboek opleiders in organisaties. Deventer: Kluwer, 1989. 1-22.

1988

BOOKS
Schaveling, J. (red.), Balt, Th., Dulmers, R., Heinink, M., Lagerweij, N.A.J. & Meijer, G.J. (1988). Trends in het onderwijs; verslag van een seminar van de STARO in samenwerking met het ICS.

CHAPTER IN BOOKS
Schaveling, J. Macro-organisaties en onderwijseffectiviteit. Handboek voor schoolorganisatie. 1988. 1-18.

ARTICLES IN CONFERENCE PROCEEDINGS
Schaveling, J. Bedrijfsleven en de lerarenopleiding: kwaliteit en taakverbreding bezien vanuit het gezichtspunt van de sector bedrijfsopleidingen. 12e Vulon congres. 1988.

1987

JOURNAL ARTICLES
Creemers, B.P.M. en Schaveling, J. (1987).
Het realiteitsgehalte van het WRR-Rapport ‘Basisvorming’. Info, Tijdschrift voor Onderwijswetenschappen. 17e jrg., nr. 5. 185-198.

BOOKS
Hofstee, W.K.B., J. Schaveling, and K.B. Koster.
Beleidsanalytische verkenning onderwijsvoorrangsbeleid op schoolniveau. Groningen: RION: Research Instituut voor het Onderwijs in het Noorden, 1987.

Hofman, R.H., and J. Schaveling. Schoolbesturen en de kwaliteit van het basisonderwijs: Dl. 1: een verkennende studie. RION: Research Instituut voor het Onderwijs in het Noorden, 1987. ISBN 9066902000.

WHITE PAPERS
Schaveling, J. Evaluation as an instrument of quality control: some starting points and a checklist. Paper ATEE. 1987.

1986

JOURNAL ARTICLES
Schaveling, J.
Besluitvormingsprocessen in het Nederlandse onderwijsbeleid. Pedagogische Studiën 63.1 (1986): 26-37.

Schaveling, J. Beleid belicht: het innovatieproces basisonderwijs. Info 4 (1986): 159-184.

Schaveling, J., and Libbe Kooistra. Onderwijsrecht: wat is het terrein en de benaderingswijze ervan? Info 16.6 (1986): 266

BOOKS
Schaveling, J., and M.P.C. van de Werf.
Het innovatieproces basisonderwijs: terugblik, analyse en perspectief. Onderwijsonderzoek ; 3. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1986. ISBN 9026507461.

Hoeben, W.Th.J.G. en Schaveling, J.
Evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid: haalbaar? Een vooronderzoek. Rion, 1986.

1985

JOURNAL ARTICLES
Schaveling, J. Ruimtelijke consequenties van onderwijsontwikelingen: de beleidsvoorbereiding van de Wet op het Basisonderwijs. Meso 24 (1985): 31-32.

BOOKS
Schaveling, J., Libbe Kooistra, and S. Beek. Fusies van besturen. Groningen: RION: Research Instituut voor het Onderwijs in het Noorden, 1985.

Creemers, B.P.M., and J. Schaveling.
Verhoging van onderwijseffectiviteit. Werkdocumenten Basisvorming in het onderwijs / Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ; WB 16. 's-Gravenhage: Distributiecentrum Overheidspublikaties, 1985. ISBN 9034606708.

1984

1982

JOURNAL ARTICLES
Schaap, H. & Schaveling, J. (1982).
De Onderwijsraad: een adviesorgaan onderzocht. Info, tijdschrift voor onderwijskunde. 14e jrg. nr. 1. 37-67.

WHITE PAPERS
Berends, J.C.G.M., Ritzen, J.M.M. en Schaveling, J. (1982).
De marginale productiedrift van onderwijskundigen.

Bijdrage aan: Kemenade, J.A. van & Berends, M.A.M. (1981)
Vragen staat vrij. Staatsuitgeverij, Den Haag.