Visie en uitgangspunten

Ontwikkeling van mens en organisatie vindt plaats op basis van co-creëren.

Ik leg daarbij de nadruk op de onderlinge dynamiek van:
 • Persoonlijke-, leiderschaps- en organisatieontwikkeling
 • Zijn en worden: vanuit oorspronkelijke kwaliteiten van mens en organisatie groeien in visie en ambitie
 • Samenwerking tussen mensen: deblokkeren van verborgen muren, vastgeroeste patronen en diepe karrensporen
 • Veranderingen en complexiteit: een systemische benadering van de complexiteit van organisaties en omgevingen
 • Verbondenheid en persoonlijk leiderschap: kracht en meesterschap op basis van de AIKI principes en persoonlijke groei

Gericht zijn op deze co-creërende dynamiek geeft een grotere kans op effectieve, efficiënte, langlevende en plezierige werkomgevingen. Dat resulteert in een werkwijze die zich kenmerkt door:
 • Gerichtheid op echte onderliggende oorzaken en vinden van oplossingen daarvoor
 • Gerichtheid op de samenhang van inhoud van het werk en hoe je dat met elkaar doet
 • Zien en benoemen van wat in het hier en nu plaatsvindt
 • Gerichtheid op het vergroten van de mogelijkheden van een organisatie om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden in de markt en samenleving.

Het 7-stappen model van systemisch werken is daarbij vaak mijn leiddraad:
 1. Wat zijn belangrijke incidenten om te adresseren?
 2. Zijn er trends te onderkennen in die incidenten en daarmee samenhangende factoren en ontwikkelingen?
 3. Waar richten we ons voorlopig op? Wat is onze TWO - onze Tijdelijk Werkbare Overeenkomst?
 4. Wat is de onderliggende structuur (ook wel patroon of archetype) van al die schijnbare incidenten?
 5. Wat zijn de driving forces die die diepere patronen of structuren veroorzaken en in stand houden? (denk bijvoorbeeld aan psychodynamische dynamieken, de mate van persoonlijk meesterschap van de betrokkenen, de wijze van besluitvorming, het feitelijk Business Idea of waardecreatiemodel van de organisatie, etc.)
 6. Welke aangrijpingspunten voor ontwikkeling lijken van belang en hoe gaan we op weg? (overigens blijkt in de praktijk dat met het werken aan de antwoorden op de voorgaande vijf vragen het individu, het team, de organisatie eigenlijk al een eind op weg is)
 7. Reviewing of time-outs: hoe verloopt het proces, hoe klaren we deze klus met elkaar samen?