Jaap Schaveling

Samenwerken & Leiderschap

  • Om te leren hoe systeemdenken werkt verzorg ik samen met Jan Veldsink een tweetal simulaties:
  • Flight simulator, deelnemers zitten in de cockpit van een organisatie en moeten deze sturen. Onderliggend is een systeem actief zoals dit in de werkelijkheid heeft plaatsgehad.
  • Ecopolicy, deelnemers moeten door te investeren en te balanceren een land zien te organiseren. Wederom is deze game gebaseerd op uitgebreid systemisch onderzoek.