Jaap Schaveling

Samenwerken & Leiderschap

TeamontwikkelingVeel van het werk in organisaties vindt in samenwerking met anderen plaats. Werken in teams geniet een groeiende populariteit. Door te werken in teams neemt de kwaliteit, flexibiliteit en productiviteit van de organisatie toe. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat teamwerk vruchten afwerpt. Teams zijn een essentieel ingrediënt geworden in het recept voor de succesvolle organisatie.
Ieder team is anders. Ieder mens is anders. Toch zijn er volgens onze ervaring een aantal factoren die duidelijk een kritische succesfactor zijn. Dit zijn dan ook zaken die we tijdens een teambuilding sterk in de gaten houden.
Gevoel krijgen, leren zien, ‘hanteerbaar maken’ van onbewuste processen in teams en organisaties is een cruciale competentie om ook zelf optimaal te kunnen werken. Om dit te bereiken is naast enige theorie vooral reflectie nodig op hoe samenwerking in de eigen praktijk gaat en wat het eigen aandeel daarin is. We gaan aan de slag met ervaringen van de deelnemers en reflecteren op teamervaringen. Centraal staat het leren zien en benoemen van wat hier en nu in de samenwerking ‘echt’ speelt en ermee leren werken in de praktijk.

Dit resulteert in een hoger niveau van:
  • Zien en omgaan met verborgen muren en krachten in organisaties.
  • Waarnemen van vaste patronen op individueel, team en organisatieniveau .
  • Persoonlijk leiderschap: meer de speler zijn i.p.v. de bal, afgestemd zijn op jezelf, meer hier-en-nu aanwezig zijn.
  • Team leiderschap: vaardigheden om in de groep te werken en te reflecteren op de groepsdynamiek.
  • Organisatie leiderschap: afgestemdheid op de organisatie en haar omgeving.

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het effectiever en efficiënter krijgen van jezelf, teams waarin je functioneert en de organisatie als geheel. Het team etc. gaat weer ‘lopen’ door het deblokkeren van die verborgen muren en krachten. De performance van organisatie, teams en individu zullen ermee verbeteren.
Download de folder Teamontwikkeling, waarin opgenomen het door ons ontwikkelde CreatieVeld TeamOntwikkeling.

creatieveld